Privacy Policy

voor Bedrijven in Zicht

Bedrijven in Zicht zet zich in om bedrijven en professionals met elkaar te verbinden door een platform te bieden dat ondersteunt bij de zoektocht naar geschikte zakelijke mogelijkheden en talent. Wij respecteren de privacy van al onze gebruikers en zijn toegewijd aan het beschermen van hun persoonsgegevens.

Categorie persoonsgegevens

Wij verwerken persoonlijke informatie van professionals die op zoek zijn naar nieuwe kansen en van bedrijven die nieuw talent zoeken. Dit kan onder andere de volgende gegevens omvatten: klantnummer, voornaam, achternaam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, postcode, telefoonnummer, bedrijfsnaam, type dienstverlening, sector, bedrijfsprofiel, werkervaring, opleiding, competenties, beschikbaarheid, voorkeurssectoren, en foto.

Doel

Bedrijven in Zicht gebruikt persoonsgegevens om zakelijke kansen en talent met elkaar te verbinden. Ons platform helpt bij het matchen van profielen met beschikbare kansen door professionals en bedrijven met elkaar te verbinden. Geregistreerde bedrijven en professionals krijgen toegang tot elkaars profielen en contactgegevens. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor: het maken van managementrapportages, het uitvoeren van wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek, het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek en verantwoording naar relevante autoriteiten. Daarnaast stemt u ermee in dat wij het door u opgegeven e-mailadres mogen gebruiken om contact met u op te nemen in verband met uw aanmelding. Dit kan onder andere zijn om uw aanmelding te bevestigen, om u te voorzien van relevante informatie over uw account, of om ondersteuning te bieden bij het gebruik van ons platform. Uw e-mailadres zal zorgvuldig worden bewaard en zal niet worden gedeeld met derden voor marketingdoeleinden zonder uw expliciete toestemming.

We kunnen u tevens incidenteel informatie sturen over updates, wijzigingen in onze diensten of andere relevante mededelingen. U heeft altijd de mogelijkheid om u af te melden voor deze communicatie door direct contact met ons op te nemen via info@bedrijveninzicht.com.

Grondslag

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van toestemming. Door zich te registreren, verstrekt de gebruiker zijn/haar gegevens en geeft daarmee toestemming voor de verwerking ervan. De aanmelding van een gebruiker wordt gezien als een verklaring van geen bezwaar. Toestemming kan worden ingetrokken door contact op te nemen met onze klantenservice via info@bedrijveninzicht.com of uw account volledig te verwijderen.

Ontvangers

Binnen Bedrijven in Zicht kunnen persoonsgegevens worden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doelen.

Bron van de gegevens

De door ons verwerkte persoonsgegevens worden door de gebruiker zelf verstrekt tijdens het registratieproces.

Geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt en er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijnen

Bedrijven in Zicht bewaart persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken en houdt zich daarbij aan relevante wetgeving. Gedetailleerde informatie over specifieke bewaartermijnen voor verschillende soorten gegevens is op aanvraag beschikbaar.

Rechten van betrokkenen

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, beperking of bezwaar kunnen worden ingediend via onze klantenservice, info@bedrijveninzicht.com.

Functionaris Gegevensbescherming

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Bedrijven in Zicht kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@bedrijveninzicht.com.